עיצוב אירועי חברה – גלריה

עיצוב אירועי חברה - פלאפון

עיצוב אירועי חברה - מפעל הפייס

יצוב אירועי חברה -אוסם

יצוב אירועי חברה - תחמש תעשיות מתכת​

עיצוב אירועי חברה - גדות מסופים לכימיקלים

עיצוב אירועי חברה - מונוכרום